Der opstod en fejl i programmet.

Der er opstået en fejl i programmet, og det er ikke muligt at fortsætte. De data du arbejdede på kan være tabt.

Prøv følgende for at få programmet til at fungere igen:

  1. Prøv at lukke din webbrowser helt. Åben den igen og log på.
  2. Der kan være driftsproblemer. Systemet er afhængigt af andre systemer. Hvis de ikke kører i øjeblikket kan programmet ikke fungere. Du kan se på SDU's driftsstatus om nogle af systemerne er nede. Hvis ja - vent til de er kørende før du prøver igen.
  3. Hvis du benytter en gammel browser, f.eks. Internet Explorer 7 eller 8, så prøv at opgradere til en nyere version eller skift til en alternativ browser som f.eks. Firefox eller Chrome.

Hvis du stadig ikke har løst dit problem, så henvend dig til SDU's servicedesk.An unhandled error occurred in the application.

An error occurred in the application that makes it impossible to continue. Your data might be lost.

Try the following to make your program function properly again:

  1. Close your browser. Reopen it and log on again.
  2. The system is dependent on other systems. If they are not running properly, this program might not function. Take a look at SDU driftsstatus. Her you can check if the systems are running. If not - wait until normal operations are restored.
  3. You are using an old browser like Internet Explorer 7 or 8. Try upgrading to a newer version or change browser. You can try Firefox or Chrome.

If you still don't succeed contact SDU Servicedesk.